Въпроси и отговори

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Има ли такса за оглед?

Има такса за оглед, която е 50 лева. Таксата се приспада от цената на направена от вас поръчка.

Как процедираме?

След като проведем телефонен разговор или мейл си уговаряме среща на адреса. Там се коментират основни детайли и условия за поръчката.

Какви нестандартни изделия изработвате?

Изработваме всякакви нестандартни изделия, като преди това изготвяме компютърен модел, а ако е необходимо и анимация.

Какви са нашите срокове?

Нашият срок за изпълнение обикновено е 4 седмици, но при сключен договор задължително се определя срок,съобразен с естеството и обема на работа.

Колко ще ми струва?

Цената се определя от няколко фактора като вложени материали, корозионна защита като горещо подцинковане, степен на сложност.

С какви метали работите?

Работим с ковани, гладки и формовани стомани и профили. Работим също с неръждаема стомана (Inox), алуминий, мед и месинг.